Sinh Tử Lệnh

Tháng Chín 4, 2010 Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh Tử Lệnh

CHI TIẾT VỀ “HOẠT ĐỘNG” CỦA NHÀ DÂN CHỦ LÊ DIỄN ĐỨC SẼ ĐƯỢC BẠCH HÓA TẠI WWW.SINHTUPHU.ORG